Kinas klimatutsläpp ökar kraftigt

En kraftigt ökad kolanvändning har medfört att Kinas utsläpp av koldioxid ökat med nio procent under första kvartalet, jämfört med nivåerna före coronapandemin bröt ut. Under det senaste året ligger ökningstakten på den högsta sedan 2012, enligt det Helsingforsbaserade energi- och miljöinstitutet Crea.

Återstarten av ekonomin i spåren av pandemin har medfört stora utsläpp från framför allt de stora klimatbovarna stål- och cementindustrin, där det går åt stora mängder kol som står för 70 procent av ökningen av koldioxidutsläppen första kvartalet.

Kina har sagt att kolanvändningen ska minska, men först efter 2025. Och att landets utsläpp av växthusgaser ska toppa runt 2030 för att sedan bli koldioxidneutral 2060.

Enligt en annan tidigare studie låg kinesernas utsläpp 2019 per invånare på nästan samma nivå som snittet för Oecd-länderna. Nu har förmodligen Kina gått om, enligt Crea.

Relaterade artiklar

Back to top button