Kinas tillväxt avtar – nolltolerans mot covid

Kinas ekonomiska tillväxt fortsatte att tappa fart det senaste kvartalet. En tyngd fastighetssektor och försvagad konsumtion bidrog till utvecklingen.

Världens näst största ekonomi – som varit ett draglok i den globala tillväxten – har börjat tappa fart. Tillväxten i Kina var 8,1 procent på helåret, vilket var strax över förväntningarna som låg på 8,0 procent, men den största tillväxten skedde i början av förra året.

– Tillväxten är avtagande, så har det sett ut sedan halvårsskiftet förra året, säger Henrik Oh, förvaltare av AMF:s aktiefond Asien Stilla Havet.

Det sista kvartalet förra året (oktober-december) blev tillväxten 4,0 procent jämfört med samma period året dessförinnan. Det var det svagaste kvartalet förra året och att jämföra med en tillväxt på 4,9 procent tredje kvartalet och hela 18,3 procent första kvartalet.
Fastighetssektor och covid

Kinas ekonomi återhämtade sig snabbt från pandemin, men politiska åtstramningar för bland annat fastighetssektorn som står för miljontals jobb, har bromsat tillväxten.

– Fastighetssektorn är en stor del av BNP, så det drar ner siffrorna mycket, säger Henrik Oh.

Den kinesiska staten har inte bara dragit i tyglarna för fastighetssektorn och exempelvis tech-branschen, utan de har också haft en pandemihantering inriktad på noll smittade.

– De har hållit fast vid den här ”zero covid”-policyn under en lång tid och det leder till att de får lägre tillväxt.

Under hösten drogs landet med flera lokala smittoutbrott vilket fick ledningen i Peking att införa reserestriktioner och nedstängningar av städer och fabriker, bland annat i den ekonomiskt viktiga provinsen Zhejiang.

Även detaljhandeln har haft en kraftigt minskad tillväxt, i december låg den på 1,7 procent, jämfört med 3,9 procent i november.

Ekonomiska stimulanser

Medan delar av västvärlden börjar dra ner på ekonomiska stimulanser och på vissa håll höjer räntan under det kommande året eller åren, har kinesiska centralbanken i stället valt att sänka reporäntan för att stimulera tillväxt.

Under måndagen sänkte kinesiska centralbanken en central låneränta för kommersiella banker till den lägsta nivån sedan 2020. De sänkte också reporäntan med tio punkter till 2,1 procent.

– Jag tror ändå att tillväxtsiffrorna kommer studsa tillbaka uppåt, allt eftersom de ekonomiska stimulanserna hjälper till att få ekonomin att växa, avslutar Henrik Oh.

Relaterade artiklar

Back to top button