Lägre lönsamhet pressar Volvo-aktien

Det blev både försäljnings- och vinstrekord i tredje kvartalet för lastbilsjätten AB Volvo och orderingången ökar.Men det sker till priset av lägre lönsamhet. Och på börsen är det tummen ned, med ett kursfall för Volvos aktie på 4,5 procent vid lunchtid.

AB Volvos rörelsemarginal sjunker till 10,3 procent i tredje kvartalet, ned från 11 procent ett år tidigare. Och analytiker hade i snitt räknat med att det skulle bli en något högre marginal.

”Ett mycket medvetet val”

Ökad efterfrågan och en ambition att hjälpa kunderna få den utrustning och service de vill ha ligger bakom utvecklingen enligt Martin Lundstedt.

— Det är ett mycket medvetet val, säger han.

— När man prioriterar detta i ett så ansträngt läge som det är nu kommer de sista bilarna som kommer ut att komma ut med högre kostnader, tillägger han.

En annan faktor som bidrar till att dra ned marginalen handlar om att Volvo valt att svara på kompensationsbehov hos underleverantörer på grund av bland annat högre energipriser, enligt Volvochefen.

— Rekordomsättning, rekordresultat, något utspädd marginal. Men å andra sidan, med den marginalen, ett jättestarkt kassaflöde och därmed stärkt finansiell position. Och en avkastning på sysselsatt kapital som är över 27 procent, som är en siffra som gör att man kan jämföra sig med de allra bästa verkstadsbolagen, säger Lundstedt.

”Betydande osäkerhet”

I kvartalsrapporten levererar Volvo även en första prognos för 2023. Volvo räknar med en oförändrad marknad i Europa och Nordamerika och något fler registrerade fordon i Kina och Indien nästa år.

Fast det är en prognos präglad av stor osäkerhet.

“Marknadsprognoserna baseras på nuvarande visibilitet, vilken är låg och behäftad med betydande osäkerhet”, skriver Volvo i rapporten.

— Kostnadstrycket har ju kommit snabbt och lite oförutsett. Det är svårt att hantera allting, säger Lundstedt.

— Vi har en balans i det systemet just nu och vi behöver fortsätta jobba med det under kommande kvartal också, för det är fortsatt stökigt, tillägger han.

Från Ulf Kristerssons nytillträdda regering hoppas han få se mer satsningar på vad han kallar Sveriges balansräkning i stället för de mer kortsiktiga budgetfrågorna.

— Jag tror vi måste koncentrera oss mycket mer på den svenska balansräkningen, som jag tycker har varit åsidosatt i flera decennier faktiskt när det gäller infrastruktur, när det gäller energifrågorna, när det gäller delar av skola och utbildningsväsendet och när det gäller de digitala framstegen.

”Väldigt viktiga parametrar”

För att AB Volvo ska kunna fortsätta fokusera på Västsverige i sina investeringsplaner efterlyser han bland annat bättre kraftnät, mer grön energi och en vätgas-strategi – för att skapa en infrastruktur för energilagring.

— Det här är väldigt viktiga parametrar när vi tar stora industribeslut.

Inför lönerörelsen för AB Volvo just nu en dialog med arbetsgivarorganisationerna som ska förhandla fram nya avtal med fackliga motparter till nästa år.

— Här blir det naturligtvis en grannlaga uppgift för alla nu. Hushållen har en situation med en inflation som är hög. Men vi får samtidigt konstatera att vi haft en lång period med en inflation som varit låg eller obefintlig.

Utrymmet för att kompensera anställda vars köpkraft nu urholkas av inflation och räntehöjningar begränsas också av att den långsiktiga svenska konkurrenskraften påverkas av hur mycket lönerna höjs, enligt Lundstedt.

TT: Du är själv en av de mest välavlönade i svensk industri. Kommer du kompensera för inflation när du förhandlar din lön?

— Jag förhandlar inte lön. Det är en situation som beslutas – självklart av styrelsen – men faktiskt ytterst av bolagsstämman. Så det får de ta ställning till.

Fakta: Volvos kvartalsrapport i korthet

Fordonstillverkaren AB Volvo redovisar en vinst före skatt på 11 758 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 9 433 miljoner kronor under motsvarande kvartal i år och en snittprognos bland analytiker på cirka 11 600 miljoner enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Den försvagade kronan hade en positiv påverkan som beräknas till 2 417 miljoner kronor på rörelseresultatet.

Nettoomsättningen i kvartalet lyfte till rekordhöga 114 917 miljoner kronor, upp från 85 258 miljoner.

Nettoorderingången lyfte till 64 689 lastbilar, upp från 51 118 lastbilar ett år tidigare, medan leveranserna lyfte till 53 303 lastbilar, upp från 43 984 lastbilar.

När det gäller prognosen för helåret 2023 ligger lastbilsvolymerna i linje med årets i Europa och Nordamerika, medan det blir en nedjustering för Brasilien. Lastbilsregistreringarna i Kina antas samtidigt öka nästa år till totalt 850 000 om man räknar både tunga och medeltunga fordon, upp från årets beräknade 800 000. Även i Indien ser AB Volvo förutsättningar för ett lyft till totalt 400 000 fordon, upp från cirka 350 000 i år.

Rörelsemarginalen i tredje kvartalet i år sjönk till 10,3 procent, ned från 11 procent ett år tidigare. Volvos mål är att denna marginal ska ligga över 10 procent över en konjunkturcykel.

Relaterade artiklar

Back to top button