Lägsta arbetslösheten i USA på 49 år

Förra gången den amerikanska arbetsmarknaden var så här stark reste astronauter till månen.
Arbetslösheten sjönk till 3,7% i september, den lägsta nivån sedan december 1969.

Den amerikanska ekonomin skapade 134 000 nya jobb förra månaden, dock under förväntningarna. Arbetsmyndigheten ”Labor Department” sa att orkanen Florens kan ha påverkat resultatet för månaden, med fritid och gästfrihets jobb som minskat något efter trenden uppåt under de senaste månaderna.

Den goda nyheten är att de två senaste månadens ökningar reviderades upp med sammanlagt 87 000 arbetstillfällen, vilket ökade månadsgenomsnittet för det senaste året till robusta 211 400 nya arbetstillfällen.

Den historiskt låga arbetslösheten och relativt svaga sysselsättningsantalet kan tyda på att arbetsgivarna har en allt svårare tid att hitta nya anställda. Under årets lopp har rekryterare varit mer öppna med att anställa människor som de tidigare har förbisett, till exempel personer med kriminell bakgrund. Sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder har också ökat kraftigt under de senaste två månaderna.

Löneutvecklingen har däremot inte ökat. Den genomsnittlig timlönen ökade med 2,8% under året, något över genomsnittet under det senaste året men lägre än förra månadens ökning. Dessa siffror är inte justerade för inflationen, som har ingått i löneökningar under de senaste månaderna, eftersom Federal Reserve har höjt räntorna som en följd av en starkare ekonomi.

Företagstjänster förblev ekonomins starkaste sektor, med en ökning av 560 000 arbetstillfällen under det senaste året. Hälso och sjukvård, transport och lagerhållning har också fortsatt att öka, med 26 000 respektive 24 000 jobb i september.

Trots nyligen införda tullar på stål och aluminium skapade tillverknings industrin ytterligare 18 000 arbetstillfällen.

Butikssektorn tappade 20 000 arbetstillfällen, till stor del på grund av stora trädgårds- och byggmaterials lager efter att ha visat en relativt stark tillväxt under det första halvåret.

Relaterade artiklar

Back to top button