Maersk: Globala transporter sjunker kraftigt

Det danska fraktrederiet AP Møller-Mærsk räknar med en betydande nedgång i global efterfrågan i andra kvartalet. Transportvolymer beräknas minska med 20–25 procent, vilket kommer att slå mot såväl lönsamheten som kassaflödet, skriver koncernen i en delårsrapport.

Sammantaget antas efterfrågan på frakt minska i år, vilket kan jämföras med en tidigare prognos om en tillväxt på 1–3 procent.

AP Møller-Mærsk redovisar samtidigt en vinst före skatt på 337 miljoner dollar för årets första kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 2 miljoner dollar under motsvarande kvartal 2019.

Omsättningen steg marginellt trots lägre transportvolymer i alla segment till 9,6 miljarder dollar, upp från 9,5 miljarder.

Rederiet slopade redan i mars sin vinstprognos för 2020 till följd covid-19-pandemin, som skapar för stor osäkerhet för att bedöma utsikterna. Någon ny vinstprognos ges inte i delårsrapporten.

Relaterade artiklar

Back to top button