Norsk tillväxt tog fart i augusti

Norges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,4 procent i augusti jämfört med månaden före. Tillväxttakten ökade därmed från reviderade 0,7 procent i juli, enligt Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lyftet kommer i första hand från ökade exportintäkter, inte minst från fiskeindustrins handel. Tillväxten dämpas samtidigt av minskad aktivitet inom bygg- och anläggningsverksamheten i landet.

Fastlandsekonomin – där den stora oljeindustrin räknas bort – växte med 0,4 procent, vilket låg i linje med förväntningarna, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

I juli krympte den norska fastlandsekonomin med 0,1 procent enligt reviderade tal.

Norges regering presenterade i torsdags en budget för 2023, i vilken den räknade med en tillväxt på 2,9 procent för fastlandsekonomin 2022 och 1,7 procent 2023. Norges centralbank tror dock att Norges fastlandsekonomi krymper med 0,3 procent 2023.

Relaterade artiklar

Back to top button