Nytt vinstkvartal för Spotify

Musiktjänsten Spotify redovisar ännu ett kvartal med plusresultat. Antalet betalande användare, så kallade premiumanvändare, växte med 20 procent under andra kvartalet.

För andra kvartalet i rad redovisar Spotify en rörelsevinst. Under andra kvartalet landade den på 12 miljoner euro, motsvarande runt 129 miljoner kronor.

Intäkterna steg samtidigt till 2,33 miljoner euro, motsvarande runt 23 miljoner kronor, från 1,89 miljoner euro ett år tidigare. Det var något bättre än väntat. Analytiker hade räknat med intäkter på totalt 2,29 miljoner euro, enligt en sammanställning av data från Refinitiv.

Antalet premiumanvändare, som står för merparten av Spotifys intäkter, ökade med 20 procent jämfört med för ett år sedan till 165 miljoner. Det var i linje med förväntningarna. Kvartalet före uppgick antalet premiumanvändare till 158 miljoner.

Det totala antalet aktiva användare på månadsbasis uppgick till 365 miljoner vid andra kvartalets slut, en ökning med 22 procent jämfört med för ett år sedan. Det var något färre än vad bolaget själv prognostiserat.

Bolaget ändrar också sin prognos gällande det totala antalet användare för helåret. Nu räknar Spotify med att nå mellan 400 och 407 miljoner aktiva användare på månadsbasis. Tidigare prognos var mellan 402 och 422 miljoner användare. För premiumanvändarna höjer bolaget i stället prognosen något och räknar nu med mellan 177 och 181 miljoner premiumanvändare vid årets slut.

Spotifys aktie sjunker 2 procent i förhandeln på New York-börsen efter rapporten.

Relaterade artiklar

Back to top button