Oväntat bakslag för tysk industri

EU:s största ekonomi, Tyskland, fick en trög start på året. Industriproduktionen inklusive bygg- och energisektorn sjönk med 2,5 procent.

Bakslaget var oväntat. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning av industriproduktionen på 0,2 procent.

Byggproduktionen ned med 12 procent

Samtidigt reviderades produktionsstatistiken för december 2020 upp rejält till en ökning på 1,9 procent – vilket innebär att det blev åtta månader i rad med ökad produktion i eurozonens ekonomiska motor. En tidigare beräkning visade på en oförändrad produktion i december.

Januaribakslaget förklaras bland annat av ett fall nedåt för byggproduktionen med drygt 12 procent, medan tillverkningsindustrins nedgång blev 0,5 procent, enligt Tysklands federala statistikbyrå.

Efterfrågan på världsmarknaden ser stabil ut, enligt en kommentar från landets näringsdepartement. Samtidigt pressas den inhemska tyska efterfrågan nedåt av landets långtgående restriktioner för att hejda covid-19-pandemin.

Ökad risk för BNP-bakslag

Carsten Brzeski, ekonom på storbanken ING, ser mot bakgrund av månadssiffrorna en ökad risk för att Tysklands BNP minskar i första kvartalet 2021.

Det plötsliga fallet för aktiviteten inom byggsektorn bådar inte gott för kommande månader, säger han.

De flesta bedömare har som huvudscenario att Tysklands BNP krymper i första kvartalet för att återhämta sig och växa igen i andra kvartalet.

Tysk detaljhandel går också dåligt i den delvis nedstängda tyska ekonomin. Konsumenternas efterfrågan bromsas även av att en tillfällig momssänkning plockats bort.

Den tyska ekonomin krympte med nästan 5 procent 2020, den största nedgången sedan finanskrisen 2009.

Relaterade artiklar

Back to top button