Oväntat stark tillväxt i Norge

Norges fastlandsekonomi växte mer än väntat i november, enligt färska siffror från den norska statistikbyrån SSB.

Ett lyft för fisket och intäkterna för kraftproduktionen drog uppåt.

Norges BNP i fasta priser ökade med 0,7 procent i november jämfört med månaden för, enligt säsongs- och kalenderjusterade beräkningar från den norska statistikbyrån SSB.

Det var mer än väntat. Ekonomer hade i snitt räknat med en tillväxt på 0,5 procent, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Rensar man bort fisket och energiproduktionen låg tillväxten på 0,3 procent.

”Tillväxten i ekonomin fortsatte under hösten. Mot slutet av oktober ökade smittan igen, men november var fortsatt en månad med få restriktioner där flera verksamheter höll uppe aktiviteten”, skriver Pål Sletten, sektionschef på SSB i en kommentar.

”Effekterna av smittskyddsåtgärderna kan bli mer synbara för de mer utsatta näringarna i december”, tillägger han.

Hushållens konsumtion steg med 1,3 procent.

Varukonsumtionen ökade med 2,7 procent jämfört med oktober. Bilköp och högre elpriser bidrog till detta lyft.

”Jämfört med samma period förra året har elektricitetpriserna mer än fördubblats”, skriver SSB.

För tjänstekonsumtionen blev ökningen i november jämfört med oktober 0,3 procent.

Relaterade artiklar

Back to top button