Oväntat svag tillväxt i eurozonen

Tillväxten i eurozonen föll mer än väntat till 0,3 procent i fjärde kvartalet i fjol jämfört med kvartalet före, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.

Tyskland, på randen till recession, drar ned tillväxttakten, medan den franska och spanska tillväxten hamnar över förväntan.

Jämfört med motsvarande kvartal i fjol ökade eurozonens BNP med 4,6 procent i fjärde kvartalet. Och för hela 2021 kan därmed tillväxten summeras till 5,2 procent för eurozonen.

Tysklands ekonomi krympte med 0,7 procent i fjärde kvartalet mot kvartalet före. Även Österrike och Lettland hamnade på minus. Frankrikes och Spaniens tillväxt hamnade samtidigt på 0,7 respektive 2 procent.

De något spretiga BNP-talen från eurozonen kommer inför räntemötet i Europeiska centralbanken (ECB) i veckan, där Christine Lagarde och hennes direktion väntas bekräfta att stödköpsprogrammet som lanserats i pandemin kommer att strypas i mars.

Inflationen i eurozonen lyfte till rekordhöga 5 procent i december, vilket ökar trycket på ECB att strama åt penningpolitiken.

För hela EU växte ekonomin med 0,4 procent mot kvartalet före och med 4,8 procent i årstakt. För Sverige låg tillväxten på 1,4 procent mot kvartalet före och på 6,1 procent i årstakt.

Relaterade artiklar

Back to top button