Positiva jobbsiffror från USA

I mars ökade antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA med 196.000 personer. Arbetslösheten hamnade på 3,8 procent, jämfört med 3,8 procent för februari.

Enligt analytiker skulle sysselsättningen ökat med 180.000 personer jämfört med februari månad, och arbetslösheten skulle hamnat på 3,8 procent.

Sysselsättningen för februari och januari reviderades upp med 33.000 (+20.000) respektive 312.000 (+311.000).

Sysselsättningen för den privata sektorn steg med 182.000 personer i mars, prognosen var +170.000. Sysselsättningen inom den privata sektorn för februari månad ökade med reviderade 28.000 personer (+25.000).

Timlönen ökade i snitt med 0,1 procent för mars månad. Analytiker förväntade sig en ökning på 0,3 procent. Lönerna steg med 3,2 procent i årstakt, väntat var 3,4 procent.

Den genomsnittliga timlönen för februari ökade med oreviderade 3,4 procent i årstakt.

Den genomsnittliga arbetstiden var 34,5 timmar per vecka i mars, jämfört med oreviderade 34,4 för februari månad.

Sysselsättningen för tillverkningsindustrin minskade med 6.000 personer, jämfört med förväntade 10.000 personer. Sysselsättningen i industrin steg med reviderade 1.000 (4.000) för februari månad.

Sysselsättningen i den tjänsteproducerande sektorn steg med 170.000 personer, sysselsättningen för detaljhandeln minskade med 12.000 personer.

Sysselsättningen i byggindustrin ökade med 16.000 i mars jämfört med februari. Offentligt anställda ökade med 14.000.

Personer som ingår i arbetskraften var 162,960 miljoner under mars månad, en minskning jämför med föregående månad (163,184 miljoner).

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften var 63,0 procent, en minskning på 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Antal personer som kan ta ett arbete uppgick till 11,438 miljoner jämfört med 11,457 miljoner för februari månad.

Andelen av befolkningen som har ett arbete var 60,6 procent (mars), jämfört med 60,7 procent för februari månad.

Relaterade artiklar

Back to top button