Rekordstort BNP-ras för EU

Europas ekonomier tvärnitar i coronakrisen. Nedgången i BNP var redan under första kvartalet den största som hittills uppmätts, både för eurozonen och för hela EU.

Och andra kvartalet väntas bli betydligt värre.

Stängda gränser, stoppad produktion, en lamslagen flygindustri, tomma hotellrum och restauranger samt inställda kultur- och sportevenemang i coronapandemins spår slår stenhårt mot Europas ekonomier.

För eurozonen blev det ett BNP-fall på 3,8 procent under första kvartalet i år, om man jämför med kvartalet före. Nedgången för hela EU blev något mindre, 3,3 procent, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.

BNP-fallen är de största som har uppmätts sedan motsvarande mätningar började göras 1995, enligt Eurostat.

Europas ekonomiska motor, Tyskland, klarar sig något bättre än snittet. Men det blir även där ett rejält BNP-fall under kvartalet, ned med 2,2 procent. I årstakt och rensat för engångseffekter var nedgången för tysk BNP under kvartalet 2,3 procent, vilket var värre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en nedgång i årstakt på 2 procent enligt en Reuters-enkät.

Och än värre blir det, enligt Albert Braakmann på Tysklands statistikbyrå, som beskriver en historisk nedgång i andra kvartalet.

– Prognoserna – som ni troligen vet – ligger på omkring minus 10 procent, säger han enligt Reuters om utsikterna för innevarande kvartal.

Hur det går avgörs enligt Braakmann av om EU-länderna lyckas i sina försök att ta bort smittskyddsåtgärder och om finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser får något genomslag.

Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) krympte samtidigt med 1,9 procent i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt uppdaterade säsongsjusterade tal från landets statistikbyrå.

Nedgången förklaras enligt byrån av minskad ekonomisk aktivitet i sektorer som drabbats hårdast i coronakrisen, som transporter, hotell, restauranger, kultur och fritid. Men lantbruk, industri och byggsektorn går relativt helskinnade genom kvartalet.

Lars Olsen, chefsekonom på Danske Bank, beskriver det som ett av de största BNP-rasen för Danmark någonsin. Men noterar att nedgången inte är lika djup i Danmark som för resten av EU.

– Det går inte så dåligt som för andra EU-länder, bland annat då hotell och restauranger utgör en något mindre andel av dansk ekonomi än vad de gör för Europa i stort, säger han till nyhetsbyrån Ritzau.

Under andra kvartalet räknar Olsen med att Danmarks BNP faller betydligt mer, ned med 5–6 procent.

– Krisen kom först långt in i första kvartalet. Det såg riktigt bra ut i januari och februari, säger han.

Sveriges BNP sjönk med 0,3 procent i första kvartalet, enligt preliminära tal, medan Norges BNP – med stor exponering mot oljesektorn – föll med 2,1 procent.

Bland EU-länderna som hittills presenterat beräkningar av BNP-utvecklingen för första kvartalet är det bara enstaka som ligger på plus. Och det är ytterst marginella uppgångar.

Finlands BNP beräknas ha ökat med 0,1 procent, medan Bulgarien och Rumänien ligger på plus 0,3 procent vardera i preliminära rapporter.

Värst drabbat i EU är Frankrike, Spanien och Italien, ned med 5,8, 5,2 respektive 4,7 procent.

Relaterade artiklar

Back to top button