Risk för djup recession varnar WTO

Världshandeln kan sjunka med en tredjedel på grund av coronapandemin varnar världshandelsorganisationen WTO.

WTO skriver i en prognos att minskningen för 2020 kommer att bli mellan 13 och 32 procent. Det stora spannet i prognosen beror på att krisens inverkan på ekonomin fortfarande är osäker.

Roberto Azevedo generaldirektörpå WTO berättar att vi kan stå inför ”den djupaste ekonomiska recessionen under vår livstid”. Sektorer med komplexa försörjningskedjor, som bilar och elektronik kommer att drabbas värst.

Men WTO tror däremot att en snabb återhämtning kan vara möjlig.

– Pandemin skar av bränsleslangen till motorn. Om slangen kopplas in igen är en snabb återhämtning möjlig, berättar Roberto Azevedo.

Prognosen för nästa år är att handeln globalt kommer att öka med mellan 21 och 24 procent, ifall världens länder kan arbeta ihop.

– En vändning mot protektionism skulle skapa nya chocker för ekonomin, säger Azevedo.

I fjol sjönk den globala världshandeln med 0,1 procent. Till stor del på grund av handelskriget mellan Kina och USA.

Relaterade artiklar

Back to top button