Sänkt tysk BNP-prognos för 2021

Den tyska regeringens ekonomiska rådgivare sänker sin tillväxtprognos för landets ekonomi 2021. Den andra vågen av smittspridning och nedstängningar väntas slå hårdare än väntat.

Hur det utvecklas beror på om pandemin kan bromsas och hur ekonomier i omvärlden klarar sig, enligt Lars Feld, ordförande bland rådgivarna.

Rådgivarna räknar i sin uppdaterade prognos med att Tysklands BNP krymper 5,1 procent i år, eller 5,5 procent mätt i kalenderjusterade termer.

Det kan jämföras med den tyska BNP-smällen under finanskrisen 2009, då landets ekonomi krympte ihop med 5,6 procent.

För nästa år räknar rådgivarna med en återhämtning, med en tillväxt på 3,7 procent i årstakt. Det kan jämföras med en tidigare beräkning på en återhämtning på 4,9 procent i tillväxt 2021.

I prognosen ingår ett scenario där den ekonomiska aktiviteten dämpas något under fjärde kvartalet och att det till följd av smittspridning och nedstängningar knappt blir någon tillväxt alls under första kvartalet nästa år.

Relaterade artiklar

Back to top button