Sydkoreas export går som tåget

Sydkoreas export ökade för nionde månaden i rad i juli. Det exportberoende landet såg sin internationella försäljning stiga med 29,6 procent jämfört med samma månad i fjol tack vare en stor global efterfrågan på bland annat chip och hälsoprodukter, enligt myndigheterna.

Uppgången hamnade strax under analytikernas prognos på 30,2 procent, enligt en undersökning av Reuters, och var lägre än 39,8 procents uppgång i juni.

Sydkoreas centralbank spår att landets ekonomi växer med fyra procent i år, där exporten kommer att stå för större delen av tillväxten i och med att hårdare coronarestriktioner sedan ett par veckor tillbaka tros minska konsumenternas köpkraft på hemmaplan.

“Efterfrågan på stora exportprodukter som chip, bilar och petrokemiska produkter är fortsatt stark, eftersom den ekonomiska återhämtningen leds av de utvecklade länderna,” säger Chun Kyu-Yeon, analytiker på Hana Financial Investment.

Även om exportens tillväxt saktade in i juli sågs en stark uppgång inom flera områden. Sydkoreas försäljning av chip ökade med 39,6 procent och petrokemiska produkter sköt i höjden med 59,5 procent, medan bilar och datorer ökade med 12,3 respektive 26,4 procent.

Relaterade artiklar

Back to top button