Tillväxten i OECD bromsar in

Den starka återhämtningen efter det första pandemiåret 2020 kan nu komma att sakta in i OECD-området. En färsk rapport (OECD Composite leading indicators), som bygger på bland annat företags orderböcker, konfidensindikatorer, långa räntor och nybilsregistreringar, visar på en inbromsning. Framför allt i vissa länder.

Kanada, Tyskland, Italien och Storbritannien visar på en minskning i den ekonomiska aktiviteten. I Japan, samt i Europa i stort, råder tillväxt. Även i USA råder tillväxt, om än lägre än genomsnittligt.

I tillväxtländer som Ryssland fortsätter tillväxten, liksom i Kina, även om den ligger under den långa trenden. I Brasilien har tillväxten minskat rejält, enligt OECD.

Relaterade artiklar

Back to top button