Tysk BNP krympte i fjärde kvartalet

Den tyska ekonomin krympte i fjärde kvartalet, bekräftar den tyska statistikbyrån.

Nedgången blev cirka 0,5-1,0 procent, enligt byrån.

Uppgiften kommer sedan Tysklands regering redovisat en första beräkning av tillväxten för helåret 2021, som hamnade på 2,7 procent.

Årstillväxten låg i linje med förväntningarna och kan jämföras med BNP-fallet på cirka 5 procent för Tyskland 2020.

Jämfört med 2019 beräknas den tyska ekonomin vara omkring 2 procent lägre.

Flaskhalsar och störningar i leveranskedjor och den högsta inflationen på 30 år bromsade utvecklingen 2021, enligt ett pressmeddelande från landets finansdepartement.

Några detaljer om sista kvartalet anges inte i pressmeddelandet. Men det antas ha varit svagt, givet de nödvändiga restriktionerna för besöksnäringen och produktionsproblem inom tillverkningsindustrin till följd av ihållande flaskhalsar i leverantörskedjorna, skriver departementet.

Tillväxten väntas enligt de flesta bedömare öka ytterligare 2022, till nästan 4 procent, för att därefter normaliseras strax under 3 procent 2023.

Relaterade artiklar

Back to top button