Tyskland inför kvotering i bolagsstyrelser

Tyskland kommer att införa obligatorisk könskvotering för bolagsstyrelser. Kraven är dock relativt ringa: Minst en kvinna ska in i varje styrelse.

Den tyska förbundsdagen kommer att klubba igenom den nya jämställdhetslagstiftningen, sedan den breda koalitionsregeringen efter många om och men nått en kompromiss. Alla styrelser i börsnoterade eller kooperativa bolag som har fler än tre medlemmar kommer att behöva inkludera åtminstone en kvinna.

Socialdemokratiska SPD har länge velat införa kvoteringsregler och partiet är särskilt angeläget om att få progressiv vind i seglen inför nästa års val, då det ligger efter i opinionsmätningarna.

Kristdemokratiska CDU har varit desto mer skeptiskt till att lagstifta om att kvinnor ska få ledarpositioner, även om förbundskansler Angela Merkel återkommande har kritiserat tyska bolag för att göra för lite på jämställdhetsfronten.

Kraven kommer dock vara större för statliga företag, vars bolagsstyrelser måste bestå av minst 30 procent kvinnor och där även företagsledningens uppsättning kommer att regleras.

En genomgång som gjordes förra året visade att omkring 30 procent av medlemmarna i Tysklands 30 största börsbolag var kvinnor, men att andelen inte ökar i lika hög takt som tidigare. I de 100 största bolagens exekutiva ledningar var ungefär var tionde medlem kvinna.

Relaterade artiklar

Back to top button