USA går mot starkaste tillväxten sedan 1984

För ett år sedan störtade USA ned i den djupaste recessionen sedan andra världskriget, men i år väntas den starkaste tillväxten sedan 1984 samtidigt som 7 miljoner nya jobb skapas. Det skriver Oxford Economics i en analys.

”I år kommer förbättrat hälsoläge, utökad vaccindistribution och generösa finanspolitiska stimulanser att bilda en kraftfull cocktail som lyfter den reala BNP-tillväxten till sin snabbaste takt sedan början av 1980-talet”, skriver de.

Oxford Economics har gjort ännu en upprevidering av sina prognoser och räknar nu med att USA:s BNP växer med 7 procent i år.

”Amerikanska hushåll kommer att leda återhämtningen”, skriver de och tillägger att låginkomsthushåll får generösa transfereringar från de massiva finanspolitiska stimulanserna samtidigt som höginkomsthushåll kommer att kunna spendera det överskottssparande de byggt upp under krisen.

Den starka tillväxten gör att det väntas skapas 7 miljoner nya jobb i USA i år, vilket får arbetslösheten att sjunka till 5 procent i slutet av året. Samtidigt stiger inflationen till nivåer som knappt setts det senaste årtiondet, till nära 3 procent som högst, men någon okontrollerad överhettning är inte trolig, bedömer Oxford Economics.

Relaterade artiklar

Back to top button