Växande klyftor mellan världens rikaste och fattigaste

En rapport från UK House of Commons har varnat för att en fortsatt ackumuleringen av rikedom av dem allra rikaste kommer att skapa en växande misstro och vrede över det kommande decenniet om inte åtgärder vidtas för att återställa balansen.

Om trenden sedan 2008 finanskrasch skulle fortsätta, kommer 1 procent av befolkningen att äga 64 procent av världens rikedomar 2030 enligt rapporten. Även om man tar hänsyn till den finansiella kraschen och mäter tillgångarna under en längre period skulle de fortfarande inneha mer än hälften av hela världens rikedomar.

Uppgifterna i rapporten visar att de superrikas tillgångar har ökat med i genomsnitt 6 procent per år sedan 2008, vilket är mycket snabbare än tillväxten för 99 procent av befolkningen där tillväxten varit på 3 procent av de återstående 99 procenten av världens befolkning. Om det skulle fortsätta skulle de superika 1 procentarna ha en rikedom som motsvarade $ 305 biljoner (216,5 miljarder kronor) en ökning från 140 biljoner dollar idag.

Forskarna hade  fått i uppdrag av den tidigare brittiska arbetsminister Liam Byrne, som tillsammans med andra parlamentsledamöter, akademiker, företagsledare, fackföreningar och ledare från samhället fokuserar på att ta itu med problemet. Byrne anser att den globala ojämlikheten nu ”har nåt en kritisk punkt”.

”Om vi ​​inte vidtar åtgärder för att skriva om reglerna för hur våra ekonomier fungerar, riskerar vi ojämlikhet för gott”, sa han. ”Det är moraliskt dåligt och katastrofalt ekonomiskt och riskerar att skapa stor instabilitet, korruption och fattigdom.”

En rapport från den globala välgörenhets organisationen Oxfam visade att världens rikaste 1 procent drog in 82 procent av den globala rikedomen år 2017, medan de fattigaste inte fick någonting.

Förra året sågs den största ökningen av antalet miljonärer i historien, med en ny miljonär varannan dag. Deras rikedom har ökat med  i genomsnitt 13 procent per år under årtiondet 2006-2015, sade Oxfam.

Relaterade artiklar

Back to top button