Volkswagen lovar att sluta experimentera på djur

Det tyska bil märket Volkswagen lovar att det inte längre kommer att stödja användningen av djur för att testa effekterna av dieselavgaser, samtidigt som företaget försöker få ett slut på utsläpps skandalen där det visat sig ha finansiera experiment på apor.

Löftet gjordes i ett brev till den tyska grenen av djurrätts gruppen People for the Ethical Treatment of Animals. Det är en del av en PR kampanj ifrån Volkswagen, Europas största biltillverkare, för att möta kritiken efter deras disel fusk system som har resulterat i tiotals miljarder dollar i ersättningar och böter, uppsägning av höga chefer och gripanden och fängelse för toppbolagets tjänstemän.

Diesel fusket, som innebar att Volkswagen olagligt riggat programvaran på miljontals fordon för att få det att verka som om de uppfyllde kraven för föroreningar, har också orsakat ett stort skifte i allmänhetens uppfattning om diesel. Diesel bränsle hade främjats som ett miljövänligt alternativ till bensin, men regeringarna i Europa och på andra ställen begränsar alltmer användningen.

Volkswagens rykte blev vidare skadat efter att det avslöjats att Volkswagen och andra tyska biltillverkare hade finansierat forskning om hälsoeffekterna av dieselutblåsning som innebar att det stod 10 apor i lufttäta kamare. Avslöjande rörde upp känslorna hos allmänheten som satte ett stort tryck på Volkswagen och de andra företagen.

Volkswagen skrev ett brev till PETA, som släpptes på måndag, där dem lovade sluta experimentera på djur.

Herbert Diess, Volkswagens verkställande direktör, ifrågasatte det etiska beslutet att genomföra experiment på primater, trots att han hävdade att studierna, som genomfördes i USA, inte strider mot lokala lagar.

Vad ledde till Volkswagen’s Diesel Skandal.

I september 2015 anklagades Volkswagen för att undvika utsläppsstandarder i USA. Skandalen har drabbat företaget hårt.

“Forskningsprojekt och studier måste alltid balanseras med hänsyn till etiska och moraliska frågor”, skrev Volkswagens verkställande direktör i brevet. “Volkswagen tar uttryckligen avstånd från alla former av djurmissbruk. I framtiden kommer vi att utesluta all testning på djur, så länge det inte finns något juridiskt  skäl som skulle göra det nödvändigt. “

Han tillade att företaget skulle lägga till den nya standarden i sin uppförandekod i år och att den skulle gälla alla 12 Volkswagen varumärken och alla 640 000 anställda.

Det här är den senaste åtgärden Volkswagen har tagit för att reparera sitt rykte sedan dess att Diess utsågs till verkställande direktör i april. Han erkände i ett tal strax efter att Volkswagen”hade blivit mer ärlig, mer öppen, mer sanningsenlig”.

PETA välkomnar den senaste utvecklingen.

“Volkswagen gjorde det rätta med att inte längre utföra test på djur, som är irrelevanta för människors hälsa och inte krävs enligt lag”, säger Kathy Guillermo, en av ledarna i gruppen.

För Volkswagen har konsekvensera ifrån diesel-fusk skandalen ännu inte minskat. Bilproducenten står också inför en rättegång mot aktieägare som kan lägga till omkring 10 miljarder dollar till den kostnaden företaget redan har ådragit sig.

Volkswagen har erkänt sig skyldig i USA till avgifter som är relaterade till systemet och medgav att det olagligt sålde nästan 600 000 fordon utrustade med så kallade fusk apparater. Volkswagen har betalat mer än 25 miljarder dollar i böter och ersättningar. Två chefer har dömts till fängelse, och amerikanska myndigheter har väckt talan mot flera andra.

Relaterade artiklar

Back to top button