Volkswagen sänker leveransprognos

Den tyska fordonstillverkaren Volkswagens resultat för första halvåret når över nivån före pandemin. Men bolaget tvingas nu att sänka prognosen för antalet billeveranser på grund av halvledarbristen.

Redan i början av juli flaggade Volkswagen för ett kraftigt resultatlyft under årets andra kvartal. Rörelsevinsten före engångsposter under första halvåret uppgick till 11,4 miljarder euro, motsvarande cirka 116 miljarder kronor. Motsvarande period 2019 uppgick vinsten till 10 miljarder euro.

På grund av den starka utvecklingen under första halvåret – med en rörelsevinst som överstiger nivån under motsvarande period 2019, det vill säga före pandemin – höjer nu Volkswagen målet för rörelsemarginalen. Nu väntar sig bolaget att den landar i spannet 6,0–7,5 procent. Tidigare prognos var 5,5–7 procent.

Men halvledarbristen påverkar och under andra halvåret räknar Volkswagen nu med färre leveranser till kunder än man tidigare gjort för 2021. Nu är bedömningen en “märkbar” uppgång i antalet leveranser i stället för, som man tidigare sagt, en “betydlig” uppgång.

Rapporten kommer dagen efter att Volkswagen meddelat att koncernen inom ett konsortium lagt ett bud på biluthyraren Europcar. Budet om 0:50 euro per aktie värderar bolaget till 2,9 miljarder euro. I konsortiet ingår den Londonbaserade kapitalförvaltaren Attestor Limited och den holländska mobilitetsleverantören Pon Holdings.

Relaterade artiklar

Back to top button