Volvo och Daimler bildar samriskbolag

Volvo lastvagnar ska tillsammans med Daimler starta ett nytt samriskbolag för produktion av bränsleceller i större skala, det skriver volvokoncernen i ett pressmeddelande.

50 procent av samriskbolaget köps av Volvo lastvagnar för cirka 0,6 milarder euro (6,5 miljarder kronor) på skuldfri basis.

”Avsikten är att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden”, skriver företaget.

Samriskbolaget ska drivas som en självständig och oberoende enhet där båda storbolagen ska ha lika mycket ägande.

Bolagen planerar för att starta serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av decenniet.

Volvo skriver ochså att samriskbolaget ska syssla med andra ”applikationsområden, både inom fordonsområdet och utanför”. Bolagen ska dock fortsätta vara konkurrenter inom alla övriga områden.

Det färdiga avtalet förväntas bli klart under det tredje kvartalet med slutförande av transaktionen innan årets slut.

”Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, vilket är bra både för våra kunder och för samhället i stort”, säger Volvos vd Martin Lundstedt.

Relaterade artiklar

Back to top button