Bönderna ser ljust på framtiden

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som speglar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget – och det är en över lag positiv bild som målas upp i den 34:e upplagan.

Växtodlarna upplever den högsta lönsamheten på flera år. Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölken var under 2020 det högsta någonsin och nötköttsproducenterna rapporterar om förbättrad lönsamhet.

Den pågående coronapandemin kan ses som en del av förklaringen. Restriktionerna har fått konsumenterna att ändra sitt beteende. Fler äter hemma i stället för på restaurang, vilket har lett till ökad försäljning av svenska råvaror i livsmedelsbutikerna.

Konsumenternas ändrade köpbeteende har bidragit till en ökad konsumtion av både svenskt gris- och nötkött. Lönsamheten på ekologisk mjölk har dock minskat som en följd av större efterfrågan på vegetabiliska alternativ.

48 procent av lantbrukarna säger att de upplever en ganska eller mycket god lönsamhet i sitt företag och på frågan ”Hur du trivs som lantbrukare” svarar 98 procent att de trivs mycket bra eller ganska bra.

Relaterat:

Sveriges ekonomi klarar krisen bättre Historiska BNP-ras över hela Europa – men prognosen för Sverige är klart ljusare. – Bilden av att Sverige har klarat sig bättre håller, säger SEB:s...
Nordea delar ut 49,5 miljarder Nordeas aktie stiger med 1,2 procent sedan Europeiska centralbanken (ECB) har öppnat upp för återköp av Nordea-aktier för upp till 2 miljarder eur...
Ingves: Olämpligt med utdelning av SEB Riksbankschef Stefan Ingves tycker inte att banken SEB ska genomföra sin planerade aktieutdelning om totalt 13 miljarder kronor, rapporterar SVT Nyhet...
10,4 procent av ungdomarna arbetslösa Under förra veckan skrev 6 413 nya personer in sig som arbetssökande. Det innebär att 408 955 personer nu är arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens ve...