Höjda styrelsearvoden i Ericsson

Ericssons styrelseledamöter ska få sina arvoden höjda med sammanlagt 3,9 procent, enligt valberedningens förslag till telekomjättens årsstämma den 30 mars.

Ordförande Ronnie Letens nya arvode blir, enligt förslaget, 4 225 000 kronor. I dag ligger hans arvode på 4 075 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås få ett generellt påslag på 40 000 kronor till 1 060 000 kronor. Därutöver utgår arvoden för deltagande i olika styrelsekommittéer, som också föreslås höjas.

”Valberedningen har jämfört styrelsearvodena i Ericsson med styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag och har dragit slutsatsen att en ökning av samtliga arvoden enligt ovan är rimlig och välmotiverad, för att säkerställa att arvodena förblir relevanta i förhållande till andra företag på marknaden”, heter det i kallelsen till stämman.

Relaterat:

Bostadspriserna mot nya höjder Bostadsrätt- och villapriserna steg överlag i hela landet i februari. Störst var prisökningen för lägenheter i norra Sverige, upp 3,7 procent och Malm...
Så mycket skattar Facebook i Sverige Nya siffror avslöjar hur Facebooks svenska verksamhet presterar. För helåret 2019 landade omsättningen på 1,7 miljarder kronor. Samtidigt betalar bola...
Allt fler svenskar tror på fallande bostadspriser Det närmaste halvåret tror 31 procent på sjunkande bostadspriser. Det är en ökning med 3 procent jämfört med förra månaden. Det visar en köparbaromete...
Dämpad e-handel i maj – trots coronatider E-handeln skördar stora framgångar i coronatider – dock något mindre i maj jämfört med april. Här är produkterna svenskar väljer att köpa mest på nät...