Krisen drabbar bostadsmarknaden hårt

Coronaeffekten börjar nu synas på bostadsmarknaden. I både Stockholm och Göteborg noteras prisfall under början av april.

Valueguard som jobbar med analyser har sett hur priserna sjunkit under mars och april. Under den 1-14 april rasade bostadsrättspriserna i Stockholm och Göteborg med två procent enligt företagets färskaste mätning.

Nedgången blev ännu mer dramatisk i slutet av mars, när coronapandemin konsekvenserna blev extra tydliga. Bostadsrättspriserna föll med fyra procent i Stockholm under andra halvan av mars, respektive två procent i Göteborg. Nedgången beror på att köparna flyr bostadsmarknadenn.

”Alla som kan avvaktar med sitt flyttbeslut, kvar finns de som av olika skäl inte kan skjuta upp att byta bostad. De som tidigare hade visningar som ett helgnöje och den grupp som var ute på marknaden i syfte att spekulera är helt borta från marknaden i dag, vilket gör kundgruppen mer dedikerad”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.

Nedgången är mindre för bostadsrätter på riksnivå, minus en procent, på villamarknaden är nedgången minus 0,1 procent.

”Det återstår att se hur mycket mer priserna sänks innan det uppstår ett nytt jämviktsläge mellan köpare och säljare så att utbud och efterfråga kommer i balans”, säger mäklarfirman Erik Olsson i en kommentar.

Relaterat:

Klart för statligt stöd till evenemang Regeringen har beslutat om stöd till evenemang som drabbas av covidrestriktioner. Staten kan täcka kostnader för upp till 17,5 miljoner kronor. St...
IKEA lanserar nytt sparpaket Ikea lanserar ett nytt sparpaket för Ikea Range & Supply med runt 3 000 anställda i Sverige. Ikea Range & Supply ska dra ned sina kostnader med tio pr...
Männens livslöner slår kvinnornas med miljoner Analysen från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) visar att manliga akademiker har en beräknad nettolivslön som uppgår till ungefär 23,4 m...
Dyrare semester efter svag krona Om du planerar en semester får du räkna med att pengarna inte räcker lika långt som i fjol. Den svenska kronan har rasat i värde jämfört med de flesta...