Majsiffror pekar på konkursminskning

Det återstår några dagar av maj, men preliminär konkursstatistik pekar på en minskning av antalet konkurser jämfört med motsvarande månad i fjol.

Under perioden 1 till 27 maj försattes 644 företag i konkurs som berör 1 768 personer, enligt Tillväxtanalys. Under hela maj i fjol gick 713 företag i konkurs vilket berörde 2 310 personer.

Inom hotell och restaurang ökar dock konkurserna. I maj har det inletts 75 konkurser inom sektorn, jämfört med 53 stycken samma månad 2019. Inom både handeln och byggindustrin är antalet konkurser färre i maj i år jämfört med förra året.

Under både mars och april i år var antalet konkurser fler än året före. I april inleddes konkurser i 880 företag, jämfört med 667 i fjol. I mars försattes 770 företag i konkurs, mot 614 företag förra året. Fler anställda berördes av konkurserna i mars och april jämfört med hur det såg ut under motsvarande månader 2019.

Relaterat:

Flera miljoner till virusuppfinningar Många ansöker fortfarande om finansiell hjälp till sina coronakopplade uppfinningar. Totalt är det 30 projektsom fått bidrag för att utveckla allt fr...
Krisbranscher fruktar vaccinförsening Jonas Siljhammar, vd för krogbranschens organisation Visita, konstaterar att läget är akut för hans medlemmar. Nu, när vaccintrasslet riskerar att spr...
Allt fler betalar för att surfa anonymt Allt fler väljer att surfa anonymt. Det märks på den växande VPN-marknaden, som erbjuder tjänster för detta. På andra sidan står streamingföretagen...
Stefan Ingves ser ljusning för svensk ekonomi Sveriges ekonomi utvecklar sig mot det mer positiva av de två scenarion Riksbanken tidigare lagt fram. Det sade riksbankschef Stefan Ingves på onsdage...