Männens livslöner slår kvinnornas med miljoner

Analysen från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) visar att manliga akademiker har en beräknad nettolivslön som uppgår till ungefär 23,4 miljoner – motsvarande siffra för kvinnliga akademiker är ungefär 19,7 miljoner.

Gymnasieutbildade män som läst det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet men valt att inte studera vidare på högskolan har ungefär samma livslön, 19,9 miljoner, som kvinnor med högskoleutbildning.

Störst skillnad, fyra miljoner kronor, är det mellan män och kvinnor med ekonomutbildning. Mellan jurister skiljer sig lönen med 2,4 miljoner kronor, och för civilingenjörer är skillnaden 1,6 miljoner kronor.

Lönar sig bättre

I analysen har Saco tagit hänsyn till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel.

Det lönar sig mer för kvinnor att skaffa sig akademisk utbildning än för män. Det föreligger dessutom fortfarande stora löneskillnader mellan män och kvinnor, män tjänar faktiskt flera miljoner mer inom en livstid än vad kvinnor med samma utbildning gör, säger Göran Arrius, ordförande på Saco.

Förklaringarna är många. Bland annat väljer kvinnor oftare än män arbeten inom offentlig sektor. Män är dessutom överrepresenterade på högre befattningar. Fördelningen av föräldraledighet och deltidsarbete är andra viktiga faktorer som påverkar lönen och löneutvecklingen. Men enligt Saco finns också löneskillnader som inte går att förklara på annat sätt än att det beror på könet.

Det är över huvud taget allvarligt att det fortfarande finns så stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi ser flera skäl, kommunal sektor där kvinnor är överrepresenterade har till exempel sämre möjligheter till löneutveckling än privat, säger Göran Arrius.

Vi ser att det är viktigt att man får en möjlighet till att göra lönekarriär i större utsträckning än i dag, annars tror jag att det blir svårt att hitta kompetent personal för de här jobben i framtiden, fortsätter han.

Bättre eller lika

Teologisk utbildning är den enda där kvinnor får en något högre livslön än män. För arkitekter, veterinärer- och biomedicinska analytiker är livslönerna ungefär lika stora för män och kvinnor. De som har kemistutbildning eller utbildning inom journalistik och medier har också i stort sett lika livslöner.

Även ingångslönerna är lägre för kvinnor än män. Saco skriver i rapporten att arbetsplatserna behöver göra förändringar på flera sätt. En åtgärd kan vara att arbetsplatserna ser över sina löneprocesser, och genomför lönesamtal med alla sina anställda.

Paradoxen är att kvinnor har högre betyg när de går ut gymnasiet och är överrepresenterade på högskolor och universitet, och ändå får männen högre lön. Då börjar man ju undra om det finns något underliggande i det här som gör att man snarare värderar person än prestation, säger Göran Arrius, ordförande på Saco.

Utbildningar med störst skillnad i livslön Utbildning Män nettolivslön (Mkr) Kvinnor nettolivslön (Mkr) Skillnad i miljoner kronor Skillnad i procent Ekonomutbildning 27,2 23,2 4 14,7 Datavetenskaplig utbildning 21,9 19,7 2,2 10 Juristutbildning 27,1 24,7 2,4 8,9 Agronom- och hortonomutbildning 20,4 18,7 1,7 8,3 Högskoleingenjörsutbildning 21,9 20,3 1,6 7,3 Matematik- och statistikutbildning 22,7 21,2 1,5 6,6 Civilingenjörsutbildning 25,4 23,8 1,6 6,3 Systemvetenskaplig/allmän datautbildning 22,8 21,5 1,3 5,7 Samhällsvetar- och förvaltningsutbildning 21,8 20,6 1,2 5,5 Personal/beteendevetarutbildning 20,8 19,8 1 4,8

Källa: Saco

Relaterat:

Massiv julbonus till IKEAS medarbetare IKEA delar i år ut en miljard kronor till sina medarbetare. IKEAs anställda får en extra julklapp lagom till jul av lojalitetsprogrammet Tack! som ...
Mäklarstatistik: Villapriserna fortsatte uppåt Prisuppgången på villor fortsatte i juni med en uppgång om 2 procent från i maj. Samtidigt var priserna på bostadsrätter oförändrade. Det visar statis...
Över 82 000 personer har skrivit in sig som arbets... 82.255 personer har skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen mellan den 1 mars och 12 april, det uppger myndigheten idag. Det är dubbelt så...
Nya siffror: Unga utan jobb ökar snabbt Nu ökar arbetslösheten särskilt snabbt bland unga. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen. Och ungdomsarbetslösheten väntas fortsätta att öka i hög...