Regeringen vill stoppa ”gräddfil för eliten”

I två propositioner som i morgon överlämnas till riksdagen föreslår regeringen att skatteavtalen med Grekland och Portugal sägs upp.

Bakgrunden är att länderna har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar till något av de båda länderna i Sydeuropa betalar en låg eller ingen skatt alls på tjänstepensioner, fallskärmar och kapitalvinster. De båda ländernas syfte är förstås att locka till sig välbeställda utlänningar.

Att Portugal och Grekland är varmt och trevligt för pensionärstillvaron, förstår Magdalena Andersson.

Men att plocka ut miljoner skattefritt ska inte vara en av anledningarna att flytta till Portugal, säger Magdalena Andersson.

Det handlar i grunden om en legitimitet för hela skattesystemet, enligt henne.

Ett antal tusen

Enligt finansministern handlar det som mest om knappt 800 personer per år som flyttat till Portugal, och som därmed kan använda sig av den här möjligheten. Från 2009 då skatteförmånen öppnades har ökningen varit kraftig under ett antal år. Men flyttsiffran vände ned 2019 sedan Sverige och Portugal i princip hade kommit överens om att stoppa den skattefria möjligheten, något som Portugal dock ännu inte åtgärdat.

Hur många pensionärer som bor i Portugal har inte regeringen någon klar siffra över, eller hur många av dem som tillhör den finansiella eliten. Men det rör sig om ett antal tusen totalt sett.

När det gäller Grekland infördes 2020 särskilda regler för inflyttade personer. Dessa innebar att man bara betalar 7 procents skatt på inkomster från andra länder.

Personer som flyttar till Grekland kan få stora inkomster utan att betala skatt och det är naturligtvis orimligt, säger Andersson.

Marknadsförs av skatterådgivare

Hur många som hunnit packa väskorna för pensionärsliv i Grekland är oklart, förmodligen inte många eftersom möjligheten öppnades först i fjol, men Magdalena Andersson konstaterar att flera skatterådgivare marknadsför både Portugal och Grekland.

Regeringens förslag är att skatteavtalen ska upphöra att gälla 31 december i år, och att svenska skatteregler därefter ska tillämpas fullt ut på tjänstepension och kapitalinkomst. Och även om tjänstepensionspengarna är undanstoppade på exempelvis Malta gäller svensk skatt när de plockas fram, förutsatt att Skatteverket har kännedom om dem, enligt Andersson.

För den statliga pensionen gäller redan svensk skatt. Så för den stora massan svenskar har det lönat det sig mindre bra att försöka sig på en skattefri pensionärstillvaro i värmen.

Relaterat:

Förslag: Hemjobbare bör betala högre skatt De som arbetar hemifrån lägger mindre pengar på saker som resor, luncher eller kläder. De bidrar därmed mindre till samhällsekonomin och bör betal...
IKEA lanserar nytt sparpaket Ikea lanserar ett nytt sparpaket för Ikea Range & Supply med runt 3 000 anställda i Sverige. Ikea Range & Supply ska dra ned sina kostnader med tio pr...
SAS: 78,8 procent färre passagerare i oktober Antalet passagerare som flög med SAS i oktober föll till 593 000, en nedgång med 78,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det krisdrabbade flyg...
Synsam flyttar hem produktionen – 200 nya jobb Synsam flyttar sin produktion från Asien till Sverige. Nu står det klart att den nya fabrikslokalen hamnar i Östersund. I höstas presenterade optik...