Riksbanken vill se mer krisåtgärder

Det kan behövas ytterligare åtgärder för att ge stöd åt kreditförsörjningen och värna den finansiella stabiliteten, enligt en stabilitetsrapport från Riksbanken.

Motståndskraften behöver stärkas när det ekonomiska läget tillåter det, enligt Riksbanken.

”Om bankerna använder sina buffertar behöver de bygga upp tillräckligt med kapital och likviditet igen. Det är också viktigt att de internationellt fastslagna regelverken kring bankernas kapital och likviditet inte urvattnas”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken ser även ett behov av åtgärder inom bostads- och skattepolitiken, för att minska riskerna med hushållens skuldsättning.

”Samtidigt bör undantaget i amorteringskravet för hushåll förbli tillfälligt. Dessutom behöver bristerna på marknaden för företagspapper åtgärdas. Det är särskilt viktigt att komma till rätta med den bristande transparensen”, skriver Riksbanken.

Samtidigt konstaterar Riksbanken att hittills har det svenska finansiella systemet klarat coronapandemins utmaningar relativt väl.

Relaterat:

Nu ska arbetssökande lockas norrut Tusentals nya jobb i norr – men hur ska stål- och batterifabrikerna få tillräckligt med folk till produktionen? Nu genomförs kampanjer för att vända f...
Volvoarbetarna går tillbaka till heltid Drygt tusen anställda vid Volvo lastvagnars hyttfabrik i Umeå går tillbaka till heltidsarbete på fredag, rapporterar Västerbottens-Kuriren. – I dag...
Sämre postutdelning väntar – kritiken massiv... I december skickade regeringen ut ett förslag om förändringar i postförordningen på remiss. Det innebär att kravet på hur snabbt Postnord ska leverera...
Volvo återkallar 9 000 bilar Volvo Cars återkallar cirka 9 000 bilar på grund av ett fel med koppling till krockkudden. En liten datorenhet som styr airbagen riskerar att lossna f...