Scandic ser återhämtning på hotellmarknaden

Hotellkedjan Scandic Hotels ser att återhämtningen på hotellmarknaden nu tar fart, enligt företagets delårsrapport.

Omsättningen ökade med 147 procent jämfört med det pandemidrabbade andra kvartalet föregående år och landade på 1 640 miljoner kronor. Beläggningsgraden på hotellen har successivt ökat.

”Efter en mycket svag inledning på året steg vår beläggningsgrad till omkring 20 procent i april, 25 procent i maj och 36 procent i juni”, skriver företagets vd Jens Mathiesen i delårsrapporten.

”Ökningen har varit bred, med en likartad utveckling i samtliga nordiska länder och med förbättrad beläggning på nästan alla destinationer, under såväl vardagar som helger.”

Detta märks också under de två första veckorna i juli, där bolaget framför allt sett ett ökat bokningsläge i storstäderna. Scandic räknar med en beläggningsgrad på 55 procent jämfört med 42 procent i juli förra året.

För kvartalet blev det dock en rejäl ekonomisk förlust. Det justerade ebitda-resultatet landade på 364 miljoner kronor, att jämföra med 1 138 miljoner kronor samma kvartal föregående år.

”Med en beläggning på över 50 procent räknar vi med att generera positivt kassaflöde. Efter ett drygt år med mycket stort kostnadsfokus är Scandic i dag ett mer kostnadseffektivt företag än innan pandemin, vilket ger oss goda möjligheter att nå högre lönsamhet än tidigare när marknaden kommer tillbaka.”

Relaterat:

Rekordvinst för SSAB Ståltillverkaren SSAB gör en vinst på drygt 4 miljarder kronor för andra kvartalet i år. -Bästa kvartalet någonsin, säger SSAB:s vd Martin Lindqvis...
Electrolux ska tillverka en miljon ansiktsskydd i ... Normalt sett producerar Electrolux fabrik i västgötska Nygård dammsugarpåsar. Men nu ställs delar av produktionen om till andningsskydd. Målet är a...
Moderaterna varnar för kinesisk säkerhetsrisk Kinesiska företag tar över allt mer av svensk infrastruktur. Nu vill försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) att det blir en säkerhetsgranskning ...
Ingen Metro idag – Tryckningen av tidningen ... Gratistidningen Metro kommer inte att delas ut i idag. Tryckningen av tidningen har stoppats. Metro har inte kunnat betala för tryckningen av tidni...