SEB får böter på 1 miljard

SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor skriver FI i ett pressmeddelande.

FI:s undersökning, som sträcker sig från och med 2015 till och med första kvartalet 2019, visar att SEB:s dotterbanker i Baltikum har varit utsatta för förhöjd risk för penningtvätt. Dels på grund av det geografiska läget, dels för att kunder med högre risk för penningtvätt stått för en ansenlig del av dotterbankernas affärsvolymer och transaktioner, skriver Finansinspektionen på måndagen.

Samtidigt visar myndighetens undersökning att banken haft brister att identifiera och hantera risken för penningtvätt associerade med vissa av de utländska kunderna och inhemska kunder med utländska ägare. Banken har inte heller lyckats åtgärda bristerna som identifierats av bankens kontrollorgan i tillräcklig utsträckning under perioden. Dessutom har SEB:s interna kontrollfunktioner och transaktionsövervakning inte fått tillräckligt med resurser.

SEB har på senare år vidtagit, och planerar att vidta, åtgärder för att komma tillrätta med bristerna på penningtvättsområdet. Men FI skriver i sitt pressmeddelande att myndigheten ”bedömer att bankens brister under undersökningsperioden trots detta inneburit att banken inte levt upp till de krav som lagen kräver och SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor”.

SEB blir nu andra storbank på kort tid som får sanktion. Så sent som i mars fick Swedbank rekordböter på 4 miljarder kronor för sitt bristande arbete mot penningtvätt.

Finansinspektionen har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Här har FI förelagt banken att göra vissa åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner.

– Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger generaldirektör Erik Thedéen i pressmeddelandet.

FI:s undersökning av SEB har koordinerats med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI har undersökt SEB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen medan de baltiska tillsynsmyndigheterna undersökt hur SEB:s baltiska dotterbolag har följt penningtvättsregelverket i sin verksamhet.

SEB:s estniska dotterbolag får i dag även ett föreläggande och en sanktionsavgift av den estniska tillsynsmyndigheten för brister i deras arbete att motverka penningtvätt i Estland. Bankens baltiska dotterbolag har också tidigare fått en sanktion i Lettland och ett föreläggande att rätta till brister i Litauen.

Relaterat:

Snart dags att avslöja årets julklapp Svenskarnas vardag och konsumtion har förändrats under coronaåret 2020. Om det avspeglas i årets julklapp, som meddelas på onsdagen, återstår att se. ...
Handeln återhämtar sig enligt Konjunkturinstitutet... Omsättningen inom handeln ökar, men läget för hotell och restauranger förvärras, enligt en extramätning gjord av Konjunkturinstitutet (KI) i februari....
Hushållens förmögenhet rasade 1 000 miljarder Över tusen miljarder kronor försvann från hushållens konton när aktiebörserna rasade under andra halvan av första kvartalet. Samtidigt rekordsparar hu...
Fler vill jobba i Sverige Tusentals utländska ingenjörer, bärplockare, kockar och städare vill jobba i Sverige. Efter pandemismällen ökar arbetskraftsinvandringen rejält på nyt...