Stockholms återhämtning ”extraordinärt stark”

Huvudstadens återhämtning efter pandemin är urstark. Stockholmsbarometern för andra kvartalet visar den kraftigaste konjunkturuppgången sedan mätningarnas start år 2003.

”Man bör tolka det som ett tecken på att återhämtningen är extraordinärt stark snarare än att konjunkturen nått nya toppnivåer. Det är helt enkelt så att många företag börjat anställa igen och har vänt från negativ till positiv syn på framtida affärer.”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare.

Även arbetsmarknaden har rullat igång, även om det finns vissa ”utmaningar framåt”, enligt Westerberg. Både kompetensbrist och långtidsarbetslöshet kan dämpa utvecklingen.

Den snabbaste återhämtningen, från tidigare pandeminivåer, syns inom hotell- och restaurang. Andra branscher som fått snurr på ekonomin är partihandeln och tillverkningsindustrin.

Stockholmsbarometern är framtaget av Stockholms handelskammare. Det är ett mått för att mäta konjunkturen, där talet 100 är det historiska medelvärdet, medan tal över 100 betyder starkare tillväxt och ett tal under 100 betyder lägre tillväxt. Andra kvartalet landade barometern på 114,6 – det högst uppmätta värdet sedan år 2003.

Relaterat:

Lindex försäljning störtdök i mars Under mars månad slog coronapandemin till med full kraft och försäljningen för Lindex störtdök med 41 procent. Lindex totala försäljning steg i j...
Bönderna ser ljust på framtiden Lantbruksbarometern är en årlig rapport som speglar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget – och det är en över lag positiv bild som målas up...
Jobbannons avslöjar: Nordisk lansering från Amazon... Sverige blir först ut. Sedan följer Finland, Danmark och Norge. Det framgår av en färsk jobbannons från e-handelsjätten Amazon. Tecknen på Amazons ...
SAS-stöd godkänns av EU-domstol Sveriges stöd till SAS under coronapandemin bryter inte mot EU:s regler, konstaterar EU:s domstol i ett utslag på onsdagen. Stödet från april 2020 ...