Pandemin krossar latinamerikanska småföretag

Miljontals småföretag i Latinamerika och Karibien väntas kollapsa under coronakrisens tyngd, vilket innebär än fler förlorade jobb. Samtidigt spås en djup recession och ökad fattigdom.

Med sammanlagt hittills drygt 120 000 dödsfall pekar smittspridningskurvorna fortfarande uppåt i flera länder i Latinamerika. Många regeringar har ändå sett sig tvungna att börja lätta på restriktionerna för att undvika en ekonomisk kollaps.

De nedstängningar som rått väntas leda till att 2,7 miljoner företag, vara en majoritet småföretag, i Latinamerika och Karibien tvingas bomma igen, enligt en rapport från FN-organet Cepal. Det innebär att 8,5 miljoner människor spås förlora sina jobb – utöver alla som avskedas av företag som trots allt lyckas hålla sig flytande.

Effekterna väntas drabba handelsbranschen hårdast med 1,4 miljoner avvecklade företag och fyra miljoner förlorade arbetstillfällen, enligt Cepals uppskattningar.

Krisen slår särskilt hårt mot många länder i regionen med anledning av deras sårbara ekonomiska strukturer, med relativt sett låg produktivitet och stora skillnader mellan stora och små företag, skriver Cepal.

Krisen väntas framkalla en historisk recession, med en minskning av regionens samlade BNP på 5,3 procent i år och en ökning av andelen fattiga från drygt 30 procent till nästan 35 procent, enligt nyhetsbyrån Efe.

Relaterat:

Facebook öppnar butiker Facebook går över från den digitala världen till den fysiska med nio nya popup-butiker inuti varuhuskedjan Macy's butiker, precis i tid för de stora s...
USA går mot starkaste tillväxten sedan 1984 För ett år sedan störtade USA ned i den djupaste recessionen sedan andra världskriget, men i år väntas den starkaste tillväxten sedan 1984 samtidigt s...
Försäljningen av elbilar ökar Var tionde ny bil som säljs inom EU är nu laddbar. Den starka tillväxten beror på subventioner som olika länder beslutat om under coronakrisen, skr...
Nedstängningen bromsar fransk ekonomi Aktiviteten i den franska ekonomin bromsade in i november. Nedgången var den största sedan maj sedan Frankrikes andra nedstängning för att bromsa ...