Volkswagen sänker leveransprognos

Den tyska fordonstillverkaren Volkswagens resultat för första halvåret når över nivån före pandemin. Men bolaget tvingas nu att sänka prognosen för antalet billeveranser på grund av halvledarbristen.

Redan i början av juli flaggade Volkswagen för ett kraftigt resultatlyft under årets andra kvartal. Rörelsevinsten före engångsposter under första halvåret uppgick till 11,4 miljarder euro, motsvarande cirka 116 miljarder kronor. Motsvarande period 2019 uppgick vinsten till 10 miljarder euro.

På grund av den starka utvecklingen under första halvåret – med en rörelsevinst som överstiger nivån under motsvarande period 2019, det vill säga före pandemin – höjer nu Volkswagen målet för rörelsemarginalen. Nu väntar sig bolaget att den landar i spannet 6,0–7,5 procent. Tidigare prognos var 5,5–7 procent.

Men halvledarbristen påverkar och under andra halvåret räknar Volkswagen nu med färre leveranser till kunder än man tidigare gjort för 2021. Nu är bedömningen en “märkbar” uppgång i antalet leveranser i stället för, som man tidigare sagt, en “betydlig” uppgång.

Rapporten kommer dagen efter att Volkswagen meddelat att koncernen inom ett konsortium lagt ett bud på biluthyraren Europcar. Budet om 0:50 euro per aktie värderar bolaget till 2,9 miljarder euro. I konsortiet ingår den Londonbaserade kapitalförvaltaren Attestor Limited och den holländska mobilitetsleverantören Pon Holdings.

Relaterat:

Äpple-bråk mellan Apple och norskt regeringsparti... Ett av världens största börsbolag Apple protesterar mot det norska Fremskrittspartiets logotyp, som består av ett rött äpple. Norges nuvarande fina...
Vladimir Putin utlovar åtgärder för högre rysk til... Rysslands tillväxt är inte tillräcklig hög för att höja levnadsstandarden i större utsträckning, enligt president Vladimir Putin. Han lovar nu fler...
Tusentals Google anställda lämnar sina kontor Google-anställda runt om i världen lämnade sina kontor i en så kallad "Walkout" på torsdagen i en global protest över hur Google hanterar sexuella tra...
President Trump och Xi kan träffas i mars eller bö... Just nu förs handelssamtal mellan USA och Kina över telefon och ett möte kan ske mellan Donald Trump och Xi Jinping vid Trumps sommarresidens Mar-a-la...